Хәкумәт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү

Хәкумәт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеге

"Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәк "дәүләт бюджет учреждениесе филиалында күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеге Укырга...

Татарстан Республикасы Минзәлә районы «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе филиалында комплекслы сорау аша күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тормышка ашырылмый Укырга...

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International